Metsästystietoa


Jäsentiedote     www.mustinmaki.net / Mustinmäen Metsästäjät

Elokuu 2020                                  

 

KESÄKOKOUKSEN 9.8.2020 JAHTIPÄÄTÖKSIÄ

 

1.     Saaliskiintiöt, metsästysajat ym:

·       Metso 1 kpl/jäsen (mielellään "nuori ukko")

·       Teeri 2 kpl/jäsen (mielellään "nuoria ukkoja")

·       Muulle pienriistalle ei rajoituksia

·       Metsästysajoissa noudatetaan valtakunnallisia metsästysaikoja

·       Joulurauha metsästyksessä ajalla 22.-27.12.2020

·       Seuramme jahtialueiden kartat löytyvät oma.riista.fi:stä seuraavilla tunnuksilla: pienriista: 7P9SG5YWVU, hirvi: 8AAUWAACCX ja suurpedot: B2LLP7WD59

·       Ilmoita saamasi saalis viimeistään 31.12.2020 Torvisen Jukalle esim. paperilapulla, sähköpostilla (jukto@luukku.com) tai soittamalla puh. 040 542 3553. Saalis on hyvä kirjata myös oma.riista.fi -sivuillesi

·       Seuralla on nuolukiviä ja ohraa riistan ruokintaan seuran alueella. Lisätietoja saat Torvisen Tomilta, puh. 045 893 9899

·       Hirviporukan johtaja Jukka Torvinen. Jahti alkaa 10.10. klo 8.  Hirvipaisti 6.11. klo 18 Mustinmäki-talolla. Tervetuloa!

·       Seuramme petoyhdyshenkilö on Pauli Poutanen (puh. 040 581 0736, sähköposti: pauli.poutanen68@gmail.com). Ilmoita KAIKKI karhun, suden ja ilveksen näkö- ja jälkihavainnot heti Paulille!!!


2.     Vierailijat: Jäsenillä on edelleen lupa tuoda vieraita metsälle. Vierasluvan hinta on 10 euroa/päivä/henkilö ja maksetaan ennen jahtia Torvisen Jukalle (puh. 040 542 3553). Pienpetojen metsästyksestä ei peritä vierasmaksua.

3.     Pienpetojen pyynti ja tapporaha: Pienpetojen (kettu, supi, näätä, minkki ja mäyrä) pyynnistä seura maksaa edelleen 10 euroa/kpl. Maksun ehtona on, että pyytäjä palauttaa saalistilaston Torvisen Jukalle vuoden loppuun mennessä.

LIITY SEURAN JÄSENTEN WHATSAPP-RYHMÄÄN!!!

Tiedon kulun parantamiseksi on perustettu jäsenistön WhatsApp-ryhmä. Toivon mahdollisimman monen liittyvän ryhmään - lähetä viesti Torvisen Tomille (puh. 0458939899) tai Kuivalaisen Miikalle (puh. 0451211927), mikäli haluat liittyä mukaan.

Tomilta ja Miikalta saat lisätietoja ja tarvittaessa myös opastusta aiheeseen.

 
Hyvää ja turvallista jahtikautta toivottaen:

 Hannu Koponen, pj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suomen riistakeskus


Suomen riistakeskus aloitti toimintansa 1.3.2011. Riistakeskukseen yhdistettiin Metsästäjäin Keskusjärjestö ja 15 riistanhoitopiiriä. Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

Viranomaisena Suomen riistakeskus toimii riistan edunvalvoja.

Lue lisää......Suomen riistakeskus

Riistanhoitoyhdistykset

Suomessa on 298 riistanhoitoyhdistystä. Riistanhoitoyhdistys on riistahallinnon paikallistason yksikkö, joka toimialue on yleensä yhden tai kahden kunnan alue. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla. Riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja yleensä oman toimensa ohella.
Lue lisää.....Riistanhoitoyhdistys

Mustinmäen Metsästäjät kuuluu Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistykseen, jonka yhteystiedot ovat alla.

Leppävirran-Varkauden riistanhoitoyhdistys

459

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja

Lauri Itkonen

Museotie 99

79100 Leppävirta
050-537 1968
leppavirta-varkaus@riista.fi

Suomen Metsästäjäliitto

Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund ry on Suomen suurin metsästäjien etujärjestö. Metsästäjäliittoon kuuluu yli 2 500 metsästysseuraa ja niiden yli 150 000 jäsentä. Vuonna 2011 Metsästäjäliitto täyttää 90 vuotta.
Lue lisää.....Suomen metsästäjäliitto

Suomen Metsästäjäliiton piirit

Suomen Metsästäjäliitolla on 16 piiriorganisaatiota, joiden toiminta-alue kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kaikki Metsästäjäliiton jäsenet kuuluvat Suomen Metsästäjäliittoon oman alueensa piiriorganisaation kautta.

Metsästäjäliiton piirit ovat Metsästäjäliiton toimintaperiaatteisiin sitoutuneita itsenäisiä rekisteröityjä organisaatioitaan. Piirien toimintaa johtaa ja organisoi toiminnanjohtaja, joka toimii piirihallituksen alaisuudessa.
Seuramme kuuluu Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiriin.
Lue lisää.....Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri

Harjoittele tehokasta riistalaukausta Metsästäjäliiton metsästyssimulaattorissa:
Riistalaukaussimulaattori

 

Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro on osuvasti todennut riistanhoidosta mm. seuraavaa:
"Riistakantojen vaihtelu kuuluu luontoon. Ihminen voi vaikuttaa riistan olosuhteisiin, mutta paljon on asioita, jotka luonto järjestää itse. Metsästäjä, joka hoitaa luontoa, ottaa omissa toimissaan tämän aina huomioon. Metsästäjä käyttää riistasadon kasvua, ei pääomaa. Metsästä ei oteta mitään väkisin. Vanhat suomalaiset sanoivat, että metsän haltija Tapio antaa jos antaa. Kun metsästäjät tekevät aktiivista riistanhoitotyötä, laskevat ja ruokkivat riistaa, rakentavat kosteikoita ja säätelevät riistakantoja, on Tapiokin hyvällä mielellä".

Perinteinen riistanhoitotyö on kiinteä osa metsästysseuran toimintaa. Luonnon sekä ihmisen toimesta metsän eläinten elinympäristö muuttuu, mikä vaikuttaa eläinten menestymiseen ja hyvinvointiin. Lisäksi kylmät ja lumiset talvet vaikeuttavat eläinten ravinnonsaantia.

Käytännön riistanhoito seurassamme rakentuu hyvin tavanomaisista toimenpiteistä. Niitä ovat kanalintujen ja jänisten talviruokinta, sorsalintujen ruokinta sekä hirvien nuolukivet.
Myös pienpetojen pyynti, mukaan lukien ns. vieraslajit (supikoira ja villiminkki), kuuluu osaksi riistanhoitotyötä. Varsinkin vieraslajien kannat kasvavat voimakkaasti, mikä vaikuttaa heikentävästi mm. kanalintukantojen kehittymiseen.
Tiettyjen pienpetojen pyyntiä aktivoimme pienellä rahapalkkiolla.

 

Hyvät metsästäjätavat

Suomen Metsästäjäliitto on määritellyt hyvät metsästystavat kaikkien metsästäjien ohjenuoraksi:

1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä
2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella
3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä
4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi
5. Hoida riistaa
6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta
7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä
8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin
9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin
10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin
11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi
12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

Lue tarkemmin täältä.

Hirvenmetsästyssääntö

Metsästäjäliitto on tehnyt metsästysseurojen avuksi sääntöpohjat myös hirvenmetsästykselle. Selkeät säännöt vähentävät ristiriitatilanteiden syntymistä.

Lue lisää...Hirvenmetsästyssääntö, MALLI