Tervetuloa Mustinmäen kylän kotisivuille!Mustinmäki sijaitsee Leppävirran kunnassa, Soisalon saaressa Heinävedentien varrella. Kylältä on matkaa Leppävirran kirkonkylään 16 km. Asukkaita kylällä on n. 90. Mustinmäkeen kuuluvat myös Tahvanalan, Orkomäen ja Hanhiahon alueet. Aitoa maalaiskylän tunnelmaa tuovat toimivat maatilat ja kaunis, etäälle avautuva maisema.

Mustinmäki on aktiivinen kylä, jonka tapahtumat keskittyvät entiselle kyläkoululle, Mustinmäki-talolle.

Kylän toimintaa organisoi Mustinmäen kyläyhdistys ry.
Mustinmäki-taloa voi vuokrata myös yksityistilaisuuksiin: sukujuhliin, syntymäpäiviin, kokouksiin ym. Vuokrahinnat löytyvät täältä kotisivuilta erilliseltä kylätalon vuokraus välilehdeltä.

Ole yhteydessä kaikissa Mustinmäki-talon varausta koskevissa asioissa Mustinmäen kyläyhdistys ry:n johtokunnan jäseniin. Näin tiedät onko talo vapaa tarvitsemaasi tapahtumaan. Kaikki varaukset, myös kylän omat kokoukset, merkitään varauskalenteriin.

Tapahtumakalenterista näet kaikki Mustinmäki-talolla pidettävät tapahtumat ja harrastustoiminnan.


Maisemakylä

Ymparisto > Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Mustinmäki on valittu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kylämme on tyypillinen savolainen järviseudun mäkikylä peltoineen ja pihapiireineen. Kylällä on säilynyt useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia. Asukkaat vaalivat maisemaa mm. järjestämällä siivoustalkoita Mustinmäki-talon ympäristössä ja raivaamalla maisemaa peittävää pajukkoa.

Mustinmäki on yksi edustavimmista Pohjois-Savon järviseudun mäkikylistä. Sen viljelymaisema on tasapainoista, avaraa ja etäälle avautuvaa. Kylätieltä on hulppeat näköalat läntisiin ilmansuuntiin. Horisontissa voit nähdä Leppävirran kirkon tornin, Kotalahden entisen kaivostornin ja Puijon tornin.


Tapahtumat

Metsästysseuran kokous klo 15 (Sunnuntai  4.8.2024)

Yksityistilaisuus (Keskiviikko  2.10.2024)

Yksityistilaisuus (Torstai  21.11.2024 - Perjantai 22.11.2024)