Tervetuloa Mustinmäen Metsästäjät ry:n kotisivuille

Näiden kotisivujen tavoitteena on tiedon jakaminen seuramme jäsenille, maanomistajille sekä kyläläisille. Ilmoitustaululla pyrimme kertomaan seuran ajankohtaisista asioista ja tapahtumista mahdollisimman ajantasaisesti.

Kotisivuilla käyvät vierailijat voivat tutustua metsästysseuraamme osana elinvoimaista kylää ja sen toimintaa.

Metsästysseura on yksi osa virkeän kylän perinnettä ja nykypäivää. Varsinaisen metsästyksen ja riistanhoidon lisäksi seura osaltaan ylläpitää ihmisten sosiaalista kanssakäymistä sekä lisää aktiviteetteja kyläläisten arkeen.

Kokonaisuus on aina osiensa summa, siksi metsästysseuramme kotisivut ovat osana kyläyhdistyksen kotisivuja.

hirviliiterilla-300x225.jpg ilpon_kuljetus-300x225.jpg makkaranpaistoa-300x225.jpg
juttutuokio-300x225.jpg katin-hirvi-300x225.jpg veikko_ja_vesa-300x225.jpg
Pienriistan metsästystä
on kyläkunnalla harjoitettu kautta aikojen. Se oli aikoinaan mahdollista ilman metsästäjien järjestäytymistä metsästysseuraan. Hirvien yleistyminen sekä hirvenkaatolupien saanti antoi kuitenkin sysäyksen metsästysseuran perustamiselle Mustinmäelle vuonna 1957.

Kun hirvenmetsästys 1950-luvulla alkoi yleistyä maakunnassa ja hirvien esiintymisestä oli tehty kylän metsissä useita havaintoja, syntyi innostus päästä mukaan hirvenmetsästykseen. Metsästys oli jo tuolloin luvanvaraista ja luvansaannin ehtona oli vähintään 1000 hehtaarin suuruinen yhtenäinen metsästysalue. Tuon tavoitteen toteuttamiseksi perustettiin metsästysseura, jonka nimissä ryhdyttiin tekemään maanvuokrasopimuksia kyläläisten maista. Seuramme perustamiskokous pidettiin Veikko Laitisen talossa 5.2.1957. Kokoukseen osallistui 14 henkilöä.

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

Mustinmäen Metsästäjien toiminta-alue kattaa lähinnä entisen "Mustinmäen koulupiirin" alueen, eli Mustinmäen kylän. Lisäksi seuralle vuokrattuja maita sijaitsee myös naapurikylien Hankamäen, Konnuslahden, Riihirannan ja Tahvanalan alueilla. Alueen sijainti Soisalon saaren keskiosassa ja sen ulottuminen isompiin järvialueisiin antaa mahdollisuuden monipuoliseen metsästys- ja riistanhoitotoimintaan. Yleisimmät metsästyslajit ovat hirvenmetsästys sekä kanalintujen ja jänisten metsästys. Myös pienpetojen pyynti on osalle jäsenistä aktiivista toimintaa.

Seurallemme vuokrattujen maa-alueiden yhteispinta-ala on noin 3.500 ha. Seuran jäsenmäärä on reilut 60 henkilöä ja se on pysynyt lähiajat suhteellisen vakaana. Hirviporukkaan kuuluu noin 13 jäsentä.

Seuran korkein päätäntävalta on jäsenistön yleisillä kokouksilla. Varsinaisia yleisiä kokouksia ovat talvikokous ja kesäkokous. Talvikokous pidetään tammi-huhtikuun aikana ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Talvikokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 9 §:ssä ja kesäkokouksessa 10 §:ssä mainitut asiat (katso kohta "Säännöt ja ohjeet").
Kesäkokouksessa 6.8.2017 päätettiin seuran uusista säännöistä, jotka rekisteröitiin joulukuussa 2017

Edellisten lisäksi voidaan tarvittaessa pitää seuran ylimääräinen kokous, mikäli asiat sitä vaativat.

Hallitus hoitaa seuran juoksevia asioita vuosikokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman, seuran sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu vuosittain valittavan puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja kokouksiin osallistuu myös seuran sihteeri/rahastonhoitaja, joka on hyvin keskeinen henkilö seuran toiminnassa.

Hallituksen jäsenet ja yhteystiedot: Katso kohdasta "Jäsenasiaa"

Toimikunnat:
1. Ammunta ja ampumaratatoimikunta: Mikko Laitinen ja Mikko Tirkkonen.

2. Kilpailutoimikunta: Pekka Tirkkonen, Vesa Junkkarinen ja Kati Kolari.

3. Nuorisotoimikunta: Kati Kolari, Aatu Pitkänen ja Mikko Tirkkonen.

Seuran hallintoon kuuluvat lisäksi vuosikokouksen valitsemat kaksi toiminnan tarkastajaa (ent. tilintarkastajat) ja heidän varahenkilönsä.

Metsästyksen valvontaa suorittavat kaikki seuran jäsenet.

Mikäli Sinulla on kysyttävää, palautetta tai muuta asiaa koskien seuramme toimintaa, ota reippaasti yhteyttä edellä mainittuihin johtokunnan jäseniin.

Jäsenasioissa ensisijainen yhteyshenkilömme on sihteeri Jukka Torvinen.