AJANKOHTAISTA

Lauantaina 21.8.2021:
* Klo 8 alkaen seuran talkoot Himman laavulla, sekä
* Klo 12 savikiekkojen harjoitusammunnat Jyrkänmäen radalla.


Toivotamme sekä pienriistan että hirvenmetsästäjät tervetulleiksi laavutalkoisiin, sillä laavut ovat kaikkien seuramme jäsenten käytössä. Suosittelemme, että kaikki seuran jäsenet käyttäisivät laavuja ja niiden tulipaikkoja hyväkseen esim. erätulilla, koska yksityisille maille avotulen teko ei välttämättä ole suotavaa. Kyse on samalla myös paloturvallisuudesta.